Cách mà Marvel sản xuất một bộ phim

[Âm nhạc] cảnh quay này là phiên bản thô của trận chiến cuối cùng trong trò chơi kết thúc của avengers và nó trông.