Vietproducer.com ZSanxuatphim.com Trường 09.8888.21.25 0947.98.22.99 ĂN CẮP SẢN PHẨM Việt – Z Sanxuatphim.com

 Trường là nhân viên cũ của Lamphim.vn . 

Số điện thoại : 09.8888 .21.25

Quê Quán : Hòa Bình

Tốt nghiệp : Cao đẳng truyền hình 2 Hà Tây

Làm tại lamphim.vn từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 12 năm 2019

Công ty dừng hợp tác vì : 

1, Ăn trộm khách hàng, đổi email công ty

lamphim.vn@gmail.com

2, Trong quá trình làm việc với nhiệm vụ quay phim

  • Thiếu trách nhiệm công việc để vỡ dự án
  • Chọn việc ngon, nhẹ dồn việt cho đồng nghiệp khác.
  • Trong giờ làm việc không làm, báo cáo láo.
  • Chế độ tốt , ăn ngon gắn bó gần 3 năm , khi công ty mở thêm văn phòng Sài Gòn vì không kiểm soát được nên làm ăn bố láo, không làm gì , phá hoại từ bên trong. 

Khi kết thúc công việc.

1, Ăn trộm sản phẩm công ty với 2 website là Việt Producer và Z Producer. Rất nhiều dự án trong Hợp đồng là cấm không được phép đăng tải Online. Trường vẫn ăn cắp và đăng lên

Screenshot 105  

ăn cắp

Screenshot 104

 

và tất cả sản phẩm trên kênh là ăn cắp 

 

Bao gồm cá dự án 

  • Hahalolo
  • Tín nghĩa
  • Trường học Việt Đức
  • ….

2, Ăn cắp sản phẩm của công ty khác bị bóc phốt trên mạng

 

Screenshot 106 Screenshot 108 Screenshot 107

lamphim.vn chịu trách nhiệm về phát ngôn này. 

Trân trọng.