Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách giả lập ánh sáng trăng cho cảnh nội đêm ở mọi mức ngân sách, cùng một số thủ thuật để kể chuyện bằng khung hình và ánh sáng.

Trong phần 2 này, vẫn cùng một kịch bản ánh sáng như phần trước, nhưng chúng ta sẽ cùng thử một cách tiếp cận khác ở mức ngân sách thấp hơn. Ngoài ra, chúng ta sẽ được DP Hunter Gulan chia sẻ cho chúng ta một số điểm cần lưu ý khi xử lý các quay tương tự.