gia lap anh trang sang

Giả lập ánh sáng trăng cho cảnh nội đêm

Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách giả lập ánh sáng trăng cho cảnh nội đêm ở mọi mức ngân sách, cùng một số thủ thuật để kể chuyện bằng khung hình và ánh sáng.

Trong phần 2 này, vẫn cùng một kịch bản ánh sáng như phần trước, nhưng chúng ta sẽ cùng thử một cách tiếp cận khác ở mức ngân sách thấp hơn. Ngoài ra, chúng ta sẽ được DP Hunter Gulan chia sẻ cho chúng ta một số điểm cần lưu ý khi xử lý các quay tương tự. Xem thêm về ánh sáng trong quay phim tại đây.