bo action 2

Chia sẻ bộ Action Essentials 2 99,95$

Tính năng: Cảnh phim hành động cho Visual FX & Đồ họa chuyển động
Action Essentials 2 là tập hợp các yếu tố cảnh quay cổ phần để tổng hợp. Lý tưởng cho hiệu ứng hình ảnh & đồ họa chuyển động. Nó là những video dạng trong suốt nên chỉ việc ném vào là xong. Dùng rất dễ dàng cho mọi phần mềm. Bao gồm cả âm thanh hiệu ứng lun trong đó.
• 20 Danh mục FX
• 500 yếu tố độ nét cao được khóa trước
• Có sẵn trong 2 phiên bản: 2K và 720p
• 60 phút sau khi đào tạo hiệu ứng
• 20 âm thanh hành động thưởng FX
• Hình thu nhỏ video chi tiết
• Hơn 90% cảnh quay hành động trực tiếp