quaytvcbongda

Những pha quay TVC bóng đá đẳng cấp

Lighting for high speed, hình như nước ngoài người ta trồng được “cây sky panel” các bác ạ 40 Skypanel S60s, 3x S360 cùng nhiều đèn T20s & tungsten cỡ nhỏ Máy quay: arri alexa & phantom flex 4k Dp davidprocterdop gaffers javier_catalan_ nguồn: filmmakerworld